Strategiat ja suunnitelmat

Kunnat toimivat jatkuvan ja yhä kiihtyvän muutoksen keskellä. Muutoksiin on pystyttävä johdonmukaisesti varautumaan – strateginen johtaminen on muutosjohtamisen selkänoja. Kyse on toimintaympäristön uhkiin varautumisesta ja mahdollisuuksiin tarttumisesta, omien heikkouksien tunnistamisesta ja vahvuuksien kehittämisestä.

Ähtärin kaupungin johtava strategia on kaupunkistrategia, jossa määritellään kaupungin toimintaperiaatteet ja visio. Strategia ulottuu vuoteen 2025 saakka.

Ähtärin kaupungin kulttuuristrategia 2011 - 2020 (KV 20.6.2011 §)

Ähtärin ikäpoliittinen strategia (KV 11.11.2013 § 102)

Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 (KV 11.11.2013 § 103)

Liikuntastrategia (KV 11.11.2013 § 105)

Tietohallintostrategia 2015 - 2018 (KV 17.6.2015 § 42)

Viestintäsuunnitelma (KV 17.6.2015 § 41)

Graafinen ohjeisto (KV 17.6.2015 § 41)

Ähtärin kaupungin elinvoimaohjelma 2016-2020 (KV 14.12.2015 § 93)

Ähtärin kaupunkistrategia 2017 (KV 11.12.2017 § 121) sekä  lyhennelmä kaupunkistrategiasta.

Ähtärin kotouttamisohjelma 2017 (KV 11.12.2017 § 122) Liite 1 ja Liite 2

Elinvoimainen Ähtäri (KV 17.6.2019 § 30)

SUUNNITELMAT

Varhaiskasvatussuunnitelma (1.8.2019 § 78)

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (KV 11.3.2019 § 19)

Ähtärin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2013 - 2020 (KH 1.7.2013 § 218)

Ähtärin kirjaston toimintasuunnitelma 2014-2020 (KV 20.4.2015 § 33)

Ähtärin kaupungin hyvinvointikertomus 2016-2020 (KV 18.4.2016 § 26)