Rakentaminen

Rakentamista ohjataan mm kaavoituksella ja maankäytöllä. Ohjauksen kautta luodaan toimiva ja viihtyisä kaupunkikuva.

Kaupungin rakennuttamisesta ja peruskorjauksista sekä tilojen kunnossapidosta vastaa tilapalvelu.

Rakennusvalvonta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä kaupungin rakennusjärjestyksen edellyttämän rakentamisen lupakäsittelystä.