Historia

Ähtärin historiaa on tutkittu ja dokumentoitu aina kivikaudesta nykypäiviin.
Paikkakunnan historiaa on luettavissa mm seuraavista teoksista:

  • Vanhan Ruoveden historia I (ilm 1959)
  • Vanhan Ruoveden historia I liiteosa (ilm 1960)
  • Vanhan Ruoveden historia II: 2 (ilm 1969)
  • Ähtärin historia I 1865-1918 (Juhani Viertola ilm 1988)
  • Ähtärin historia II 1918-1980 (Juhani Viertola ilm 1989
  • Vanhaa Ähtäriä (ilm 1951)
  • Entisestä Ähtäristä (Eino Nyyssölä ilm 1924)
  • Ylävesille Ähtäriin (ilm 1996)

Lisäksi Ähtäri-Seura ry on tehnyt merkittävää työtä julkaisemalla vuodesta 1984 lähtien
perinnelehteä "Ympyriäinen". Lehdissä on julkaistu lukuisa määrä artikkeleita,
jotka ovat kertoneet paikkakunnan historiasta, kylien elämästä, eri henkilöistä,
lehtien sivuilla on julkaistu vanhoja arvokkaita valokuvia, sananparsia jne.

Seuraavana lyhennettynä eräitä historian osia:

Esihistoria

Historian tiivistelmä

Koululaitos

Kirkkovenehistoria