Snow Showers

-9°C

Snow Showers

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja tontit 

Kaavoitus ja maankäyttö

Rakentaminen

Liikenne, kadut ja yleiset alueet

Ympäristö

Halkoniemi