JÄTEVEDET
 
Jätevesien saneeraamiselle myönnetty siirtymäaika päättyy 31.10.2019. Tämän päivämäärän jälkeen haja-asutusalueen kiinteistöillä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai 100 metriä lähempänä vesistöä, tulee olla jätevesijärjestelmä asetuksen mukaisessa kunnossa. Jätevesijärjestelmän saneeraamiselle on mahdollista hakea lykkäystä tai poikkeusta erityisin ehdoin. Näitä ehtoja ovat mm. kiinteistöllä syntyvien jätevesien vähäisyys, kiinteistön liittäminen viemäriin, saneeraamisen aiheuttama kohtuuttomuus sekä kiinteistön haltijoiden taloudellinen tai terveydellinen tilanne.
 
Näiltä sivuilta löytyy lomake poikkeamisen hakemiseen. Sen lisäksi on aina toimitettava asemapiirros (kartta ja käsimerkinnät riittävät), jätevesijärjestelmää kuvaava lomake (Liite 2) sekä perusteluiksi jokin/jotkin liitelomakkeista (Liitteet 3A-D). Lomakkeiden lopussa on täyttöohjeita.
 
Hakemuksen voi toimittaa joko paperilla tai sähköpostilla.
 
Poikkeamisen käsittelee tekninen lautakunta. Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojelun taksan mukainen maksu.