Toimikunnat ja edustajat

Toimikunnat valmistelevat muun muassa oman toimialaansa liittyviä asioita kaupungin päätöksentekoon.
Ähtärin kaupungissa toimivat kasvu- ja elinvoimatyöryhmä, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto.
Ähtärin kaupunkia edustavat valtuustokausittain valitut edustajat eri osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä, kuntayhtymissä jne.