Celia-kirjaston palvelut

 

Celian aineiston käyttöoikeus on kaikilla, jotka eivät vamman, sairauden tai muun toimintaesteen vuoksi voi lukea painettua tekstiä. Lukemisesteen syynä voi olla esimerkiksi heikentynyt näkö, näkövamma, lukivaikeus, oppimisvaikeudet, kielellinen erityisvaikeus, kehitysvamma, cp-vamma, ms-tauti, lihastaudit, afasia, keskittymis- tai muistivaikeudet, mielenterveysongelma, heikentynyt lihaskunta, reuma, Parkinsonin tauti tai esimerkiksi toipilasaika. Heikko kotimaisten kielten taito ei anna oikeutta käyttää Celian aineistoa. Celian aineisto on tarkoitettu vain lukemisesteisen asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön.

Kirjastosta on mahdollista saada tunnukset Celianet-verkkopalvelun käyttöön, jolloin äänikirjoja voi lainata, varata ja kuunnella suoraan Celianetista. Lue lisää Celian sivuilta tai ota yhteyttä kirjastoon!