Rain

7°C

Rain

Erityisnuorisotyö

Ähtärin Kaupungin erityisnuorisotyö keskittyy tarjoamaan ennaltaehkäisevää, lasta ja nuorta lähellä olevaa ja osallisuutta korostavaa kohdennettua työtä. Lisäksi pyrimme kehittämään ja vahvistamaan yhteistyötä lastensuojelun avohuollon ja perhetyön kanssa.

Ähtärin erityisnuorisotyö painottuu nuorten yksilölliseen tukemiseen, kohdennettuun pienryhmätoimintaan, perheiden tukemiseen, kouluyhteistyöhön ja etsivään sekä jalkautuvaan nuorisotyöhön. Pyrimme mahdollisimman hyvään yhteistyöhön muiden toimijoiden ja vanhempien kanssa sekä kohdennetun nuorisotyön keinoin ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä kunnassamme.

Erityisnuorisotyö on ajoittain mukana myös perusnuorisotyön järjestämissä nuortenilloissa sekä järjestetyissä retkissä ja tapahtumissa.

Erityisnuorisotyöntekijän toimisto sijaitsee Pirkanlinnassa, yhteiskoulun välittömässä läheisyydessä.

Erityisnuorisotyöntekijä Maria Ylikoski-Udd

Yhteydenotot puhelimitse 044-5501270, tekstiviestillä, WhatsApp:lla tai Facebookin kautta.