Päätöksenteko

 

kaupungintalouusi

Ähtäri kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 27 -jäseninen kaupunginvaltuusto.

Kunnan tehtävät määritellään perustuslaissa sekä kuntalaissa. Perustuslain 11 luvun mukaan kunnilla on itsehallinto ja verotusoikeus. Kuntalain mukaan kaikissa kunnissa on oltava kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kunnanjohtaja, tarkastuslautakunta ja ammattitilintarkastaja. Lisäksi kunnanvaltuusto voi asettaa lautakuntia pysyvien tehtävien hoitamista varten sekä johtokuntia.