Maahanmuuttajaopetus

Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika huomioon ottaen. Oppilaille opetetaan mahdollisuuksien mukaan oppilaan omaa äidinkieltä. Suomea opetetaan toisena (S2) kielenä, mikäli suomen kielen taito ei ole suomea äidinkielenään puhuvien kielitaidon tasolla. Maahanmuuttajaoppilaiden opetus aloitetaan yleensä aina perusopetukseen valmistavalla opetuksella.