Snow Showers

-9°C

Snow Showers

Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

Kuulutuksen johdosta kaupungille jätettävän muutoshakemus tai huomautus on jätettävä kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta § 6).

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Ilmoitus määräaikaisen ja osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan toimen täyttämisestä. Toimi haettavana 22.2.2019 klo 15.00 mennessä.

Kuulutus lakeuden jätelautakunnan pöytäkirjan ja liitteen 1 nähtävänä pitämisestä. Nähtävänä 1.2.-4.3.2019.

Julkipanoilmoitus rakennuslupapäätösten antamisesta. Nähtävänä 30.1.-13.2.2019.

Kaupunginviraston aukioloajat, henkilöstön vastaanottoajat ja yhteystietoja vuonna 2019
Kuulutus nähtävänä 30.1.-31.12.2019.

Kaupunginvaltuuston 28.1.2019 pidettävän kokouksen kuulutus ja asialista. Nähtävänä 22.1.-11.3.2019.

Julkipanoilmoitus maisematyöluvan vireilletulosta, tila Ylä-Jussila RN:o 15:158. Nähtävänä 21.1.-4.2.2019.

Julkipanoilmoitus maisematyöluvan vireilletulosta, tila Metsä-Alho RN:o 15:85. Nähtävänä 21.1.-4.2.2019.

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus vesilain mukaisen päätöksen nähtävänä pitämisestä / Ähtärin Eläinpuisto Oy. Päätös nähtävänä 15.1.-14.2.2019.

 

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET