Elinvoimaohjelma 2016-20

Ähträin elinvoimaohjelman keskeisenä tavoitteena on edistää yrittäjyyttä luomalla ja ylläpitämällä toimintaedellytykset kaikenlaiselle yritystoiminnalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

  • yrittäjyttä edistetään ja elinkeinoelämän tarpeet tunnistetaan
  • yritysilmapiiri pidetään avoimena ja luottamuksellisena
  • yrityksiä hyödynnetään julkisen sektorin vastuulla olevien palvelujen tuotannossa
  • yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti esimerkiksi pienhankinnoissa
  • yhteistyö yrittäjien kanssa on tiivistä ja säännöllistä
  • myötäeletään yritysten menestyksessä ja haasteissa
  • kuntalaisille järjestetään hyvät, taloudellisen liikkumavaran mukaiset peruspalvelut ja harrastusmahdollisuudet

Ähtärin kaupungin elinvoimaohjelma vuosille 2016-20 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.1.2015.