Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimessa palvelemme kaikkia asiakkaita asioissa, jotka koskevat yritysneuvontaa, uusien yritysten perustamista, rahoituskysymyksiä, toimitilojen vuokrausta ja yritystilojen rakentamista. Ähtärin kaupungin vuonna 2016 valmistuneen elinvoima-ohjelman visio on "Ähtärin kaupunki on yrittäjälle ja yritykselle luotettava kumppani yrityksen elämänkaaren kaikissa vaiheissa"

Kaupungin toiminta-ajatuksena on pitää yritysilmapiiri avoimena, luottamuksellisena ja tasapuolisena. Päätöksenteon notkeus, yrittäjyyden tarpeiden tunnistaminen sekä tiivis ja säännöllinen kanssakäyminen yritysten kanssa, luovat suotuisat olosuhteet yritysten toimintaedellytyksille. Ähtärissä toimii yli 400 yritystä.

YRITYSTOIMINNAN NEUVONTAA JA KEHITTÄMISEN JULKISIA RAHOITUSLÄHTEITÄ

 • Uusyrityskeskus Neuvoa-antava
  Liiketoimintasuunnitelman laadinta, investointi- ja kannattavuuslaskelmat, perustamisneuvonta, starttirahalausunnot TE-toimistolle

 • TE-Toimisto
  Starttiraha, jonka ehtona mm. päätoimisuus, tarpeellisuus, kannattavuus, valmiudet

 • ELY-keskus ja Leader-ryhmät
  Yrityksen perustamistuki maaseutualueilla tai toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan, rahoitusta investointien suunnitteluun/toteutukseen. Rahoitusta uuden käyttöomaisuuden hankintaan, rakennusten rakentamiseen tai hankintaan. Yrityksen kehittämispalvelut ja -avustukset, energiatuki (ELY)

 • TEKES
  Tutkimu- ja kehitusprojektit, nuoret innovatiiviset yritykset, kansainvälisen kasvun suunnittelu. Tekesin rahoitus auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja kasvamaan vientimarkkinoilla. Rahoitamme myös tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden tutkimus- ja kehitystyötä yritysten kanssa

 • FINNVERA
  Finnvera parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja vienninrahoituspalveluin. Rahoitussuunnittelu alle 50 000/yli 50 000, liiketoiminta- ja kannattavuusselvitys

 • Yrityssuomi
  Tietoa, palveluja ja työkaluja yrityksille ja yrityksen perustajille

 • Perustayritys.fi
  Helppo ja nopea työkalu yrityksen perustamiseen verkossa. Voit perustaa toiminimen, aputoiminimen, osakeyhtiön ja tytäryhtiön. Työkalu opastaa sinua yrityksen perustamisessa niin että saat tehtyä kaiken kerralla oikein. Samalla kun täytät yrityksesi tietoja järjestelmään, täyttää järjestelmä samalla kaikki tarvittavat viranomaislomakkeet automaattisesti rekisteröinti-ilmoitusta myöden. Käyttö on ilmaista, eikä rahaa kulu esimerkiksi asiantuntijapalkkioihin.

 • Yrityspörssi