Perusopetus

Perusopetus tarkoittaa yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle.
Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Oikeus koulunkäyntiin
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Vanhempien velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuuden. Vaikeasti vammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta.

Ähtärissä perusopetusta annetaan