Sähköiset lomakkeet

Ähtärin kaupungin sivuilta voit tulostaa/täyttää seuraavia lomakkeita.
 

Asuntohakemuslomake

Asuntorahaston lomakkeet

Muuttoilmoitus

Hakemus kouluhuoneiston käyttöoikeudesta

Hakemus kunnan avustuksesta seuralle/yhdistykselle

Oppilaskortti (Tietoja oppilaskorttia varten)

Hakemus maksuttomaan oppilaskuljetukseen

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikan irtisanominen

Hakemus varhaiskasvatukseen

Päivähoitopaikan irtisanominen

Yrityslomakkeet

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT LOMAKKEET

Hakemus/ilmoitus rakennustyön ym vastaavasta työnjohtajasta

Ilmoitus naapurille rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta

Maisematyölupahakemus

Rakennuslupahakemus

Purkamislupahakemus

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Ilmoituslupa

RH 1 Rakennushankeilmoitus

RH 2 Huoneistotiedot

Pääsuunnittelijan suostumus ja selvitys perustamisolosuhteista

Rakennusjärjestys


YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT LOMAKKEET

Valvontailmoitus lannan patteroinnista

Rannan ruoppaus

Lannan patterointiohjeet

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Selvityslomake jätevesien käsittelystä

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (ymp.suoj.laki 60§)

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta - täyttöohje