Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuuston valitsema yhdeksän jäseninen kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta.
Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupunkistrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta.
Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös.
Kaupunginhallituksen tulee laatia seuraavaksi kalenterivuodeksi kaupungin talousarvioehdotus, jonka valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä.

Ähtärin KAUPUNGINHALLITUS 1.6.2017-1.5.2021 
etunimi.sukunimi (att) ahtari.fi

 Nimi ja sähköposti Puhelin
 Ahola Pirkko  040 590 7954  
 Harju Risto, pj.  040 732 0626  
 Hautakangas Helena, II varapj.  
  
 0400 812 880
 040 711 5340 työ  
 Hautoniemi Hannu  0400 614 945
 Kantola Kauko  040 520 4566
 Kaskimäki Reija  040 555 9182 
 Kivinummi Kari  040 192 3191
 Oikari Pirkko  040 708 0400
 Riihimäki Hannu, I varapj.  050 343 4460
   
   

tiedot täydennetty, 
 on myönnetty lupa julkaisuun

- päivitetty 11.12.2018
   ja 2.7.2019