Omatoimikirjasto

Ähtärin kirjasto on aloittanut toimintansa myös omatoimikirjastona!

Omatoimikirjaston käyttäjäksi voit rekisteröityä helposti ja nopeasti kirjastokäyntisi aikana.

 

Aukioloajat:

Palveluaika ma 14-19, to 12-19, ti, ke, pe 12-17

Omatoimiaika su-to klo 9-21, pe-la klo 9-19

 

Ähtärin omatoimikirjaston käyttösäännöt

1. Asiakkaat voivat käyttää Ähtärin kirjastoa omatoimisesti myös sellaisina aikoina, jolloin henkilökunta ei ole paikalla. Kirjastotiloissa on kulunvalvonta ja tallentava kameravalvonta, jonka käytössä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).

2. Omatoimikirjaston käyttöoikeuden saa kirjastosta sitoutumalla noudattamaan omatoimikirjaston käyttösääntöjä. Alaikäisen asiakkaan omatoimikirjaston käyttöoikeutta hakee ja omatoimikirjaston käytöstä vastaa huoltaja. Asiakas pääsee kirjastoon omatoimiajalla voimassaolevan kirjastokortin ja siihen liitetyn tunnusluvun avulla.

3. Mikäli asiakkaan kirjastokortti on käyttökiellossa, ei sisäänkirjautuminen omatoimiaikana onnistu.

4. Asiakas voi lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla, jota henkilökunta opastaa käyttämään normaalina aukioloaikana. Aineisto palautetaan automaatin kautta ja sen antamien ohjeiden mukaan palautuskärryyn. Jos automaatti ilmoittaa varuksesta tai että kyseessä on toisen kirjaston aineisto, aineisto palautetaan ko. aineistolle tarkoitettuun lukittuun laatikkoon. Asiakas vastaa lainaamastaan ja palauttamastaan aineistosta. Jollei palautus onnistu, pudotetaan nide varatun aineiston laatikkoon.

5. Henkilökunnan palveluajan päätyttyä kaikkien asiakkaiden on poistuttava kirjaston tiloista ja kirjauduttava sisään omalla kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Kirjastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa asiakkaan on huolehdittava, että ovi menee lukkoon.

6. Varattua aineistoa ja muista kirjastoista toimitettua aineistoa voi lainata myös omatoimiajalla, mutta maksu suoritetaan henkilökunnan ollessa paikalla. Varauksen voi lainata vain sillä kirjastokortilla, jolla varaus on tehty.

7. Kortilla ja siihen liittyvällä tunnusluvulla pääsee omatoimiaikana sisään vain kortinhaltija. Jos huoltaja käy kirjastossa lastensa kanssa, riittää huoltajan kirjautuminen. Sivullisia ei saa päästää omatoimiaikana kirjastoon. Sisään kirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden asiakkaiden käyttäytymisestä ja korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista. Omatoimiajan päätyttyä asiakkaan on poistuttava kirjaston tiloista viipymättä.

8. Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia ellei näistä ole sovittu erikseen kirjaston henkilökunnan kanssa.

9. Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan omatoimikirjaston ja Eepos-kirjastojen käyttösääntöjä sekä järjestyslakia (612/2003) käyttäytymisestä yleisistä tiloista. Näiden sääntöjen rikkominen voivat aiheuttaa kirjaston käyttöoikeuden menetyksen määräajaksi.

Käyttösäännöt hyväksytty Ähtärin sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa 12.10.2017