Vammaisneuvosto

Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Tavoitteena on vammaisnäkökulman huomiointi päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.

Vammaisneuvostojen edustajat 2017 - 2021   

 Jäsenet   Varajäsenet
 Silvennoinen Timo, kaupungin edustaja    
 Komonen Toivo, pj.   Huhtamäki Titta
 Laukkonen Birgit, varapj.   Tammela Irma
 Kanth Virpi, sihteeri  
 Varjanto Heli   Törö Leena
 Rantala Ritva   Mörönen Marjatta  
 Vasikkaniemi Toini   Rantala Arvo
 Huhtinen Anu   Kosola Sisko
 Alku Merja   Penttilä Taimi
   
 - päivitetty 4.10.2018