Snow Showers

-9°C

Snow Showers

Tori

Torialueen esiintymislavan ideakilpailu päättynyt

KILPAILU PÄÄTTYNYT. Vastauksia tuli määräaikaan mennessä kaikkiaan 68 kpl. Tuomaristo kokoontui arvioimaan töitä pe 8.3.2019.
Arviointi jatkuu torstaina 21.3.2019.

Palkintolautakunta

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa palkintolautakunta, johon kuuluvat:

- Jukka Koivula, arkkitehti, Safa
- Heikki Riihihuhta, arkkitehti, Studio Puisto Arkkitehdit Oy
- Ari Hynynen, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuksen professori, Tampereen teknillinen yliopisto
- Katja Lähtinen, puurakentamisen liiketoiminnan professori, Vaasan yliopisto
- Heimo Pirttimäki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Ähtäri
- Jarmo Pienimäki, kaupunginjohtaja, Ähtäri
- Marika Puntala, vapaa-aikatoimenjohtaja, Ähtäri
- Jussi Koivisto, maankäyttöinsinööri, Ähtäri

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Johanna Karjala, Ähtärin kaupunki.
Palkintolautakunta kuulee tarvittaessa myös muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita mm. Sedu:n rakennusalan kouluttajaa.
Asiantuntijat ja sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon.

Palkinnot

Palkintoina jaetaan 5.000 euroa seuraavasti:
 I palkinto 3.500 euroa + työn viimeistelyyn liittyvä toimeksianto
 II palkinto 1.000 euroa
 III palkinto 500 euroa
Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton
(SAFA) kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja. Kilpailun palkinnot ovat veronalaista tuloa.