Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt 10.12.2019 kolme yksityishenkilön tekemää valitusta, jotka koskevat Ähtärin kaupunginvaltuuston vuonna 2018 tekemiä päätöksiä ja niiden täytäntöönpanoa. Päätökset koskevat Ähtärin kaupungin myöntämää rahoitusta Hotelli Mesikämmen Oy:lle ja Snowpanda Resort Ähtäri Zoo Oy:lle sekä keilahallin suunnittelua ja rakentamista.

Päätöksissä todetaan muun muassa, että kun otetaan huomioon matkailun, eläinpuiston ja siihen liittyvän muun yritystoiminnan huomattava merkitys, on Ähtärin tytäryhtiöiden pääoman vahvistamiselle olemassa hyväksyttävä peruste eikä kaupunginvaltuusto ole ylittänyt toimivaltaansa, vaan on käyttänyt harkintavaltaansa lain mukaisesti.

- Olen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksiin tyytyväinen. Kuntalain mukaan kunnan tehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa ja tällä tavoin on Ähtärissä näidenkin päätösten osalta toimittu, kommentoi asiaa Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki.