Ähtärin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.1.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tanja Ylä-Pöntinen ja Pirkko Ahola.

§ 3 Kaupungin ilmoitusten julkaisemistavasta päättäminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin ilmoitukset julkaistaan Kuntalain 108 § :n mukaisesti ja kaupungin ilmoitustaululla sekä tärkeämmät ilmoitukset Ähtärinjärven Uutisnuotassa ja tarpeen mukaan muissakin lehdissä. Viranhakuilmoituksista noudatetaan ohje- ja johtosääntöjen sekä muiden annettujen säännösten määräyksiä. Lisäksi voidaan viranhakuilmoitus harkinnan mukaan julkaista muissakin lehdissä.

§ 4 Kaupunginvaltuuston kokousten ilmoittamistavasta päättäminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginvaltuuston kokousten ilmoittamistavasta noudatetaan KuntaL 94 §:nja hallintosäännön 12 luvun 79 §:n määräyksiä.

Kaupunginvaltuusto päätti, että kokouksen asialista sekä ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta julkaistaan Ahtärinjärven Uutisnuotassa sekä kaupungin kotisivuilla. Lyhennetty kokouskutsu julkaistaan myös Viiskunta- lehdessä.

§ 5 SOTE-rakennusten myynti ja maa-alueiden vuokraaminen

Kaupunginvaltuuston päätti periaatekantanaan seuraavaa:

Ähtärin kaupunki voi myydä Pihlajalinna konserniin kuuluvalle yhtiölle omistamansa sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevat rakennukset tai osan niistä ja vuokrata myytävien rakennusten edellyttämät maa-alueet.

Kaupunginhallitus valtuutetaan tekemään rakennusten myyntiä ja maa-alueiden vuokraamista koskevat sitovat päätökset.

§ 6 Inhankosken koulun myynti

Keskustelun aikana valtuutettu Mikko Annala esitti, että asia palautettaisiin uudelleen valmisteltavaksi, eikä koulua myytäisi nyt.

Valtuutettu Annalan esitystä kannatettiin laajasti (mm. valtuutetut Huhtinen, Laine, Järvinen, Ylä-Pöntinen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt valtuutettu Annalan tekemän esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

§ 7 Uusi-Kantala -nimisen tilan RN:o 1:427 ostaminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että Ähtärin kaupunki ostaa Ähtärin Teollisuuskiinteistöt Oy:ltä Uusi-Kantala-nimisen tilan, jonka kiinteistötunnus on 989-402-1-427. Alueen kokonaispinta-ala on 1,2043 ha ja kauppahinta 36.150 euroa. Tila ostetaan kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Talousarviossa on kiinteän omaisuuden hankintaan varattu määräraha 60.000 euroa.

§ 8 Tilan Viitala omistajan ostotarjous maa-alueesta

Kaupunginvaltuusto päätti, että Ähtärin kaupunki myy kiinteistön Viitala omistajille noin 1000m2 määräalan kiinteistöstä Mekkokallio sekä ostaa kiinteistön Viitala omistajilta noin 500m2 määräalan.

Kauppojen ehtoina ovat hinta 3€/m2, puut jäävät maanomistajille, lohkomiskulut maksetaan puoliksi, kaupantekokulut maksetaan puoliksi ja muista kuluista (varainsiirtovero, lainhuuto) vastaavat osapuolet omalta osaltaan.

§ 9 Kuusiokuntien yhteistyöstrategia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuusiokuntien yhteistyöstrategian.

§ 10 Lainan (300.000 euroa) myöntäminen Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäelle

Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki esittää Ähtärin kaupunginhallitukselle / kaupunginvaltuustolle 300 000€ lainan myöntämistä Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäelle sairaalan tilojen koulukäyttöön remontoimista varten.

Ähtärin kaupunki esitti 7.1.2019 Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäelle sairaalan tilojen osittaista vuokraamista koulukäyttöön. Esityksessä Ähtärin kaupunki esitti sairaalan muutostyöt rahoitettavaksi Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäen toimesta. Ähtärin kaupunki maksaa aiheutuneet muutostyöt täysimääräisesti pääomavuokran muodossa noin viiden vuoden pituisen vuokrasopimuksen aikana. Mikäli vuokrasopimus päättyy ennen sen loppumisaikaa, maksaa Ähtärin kaupunki loput saneerauksen kustannuksista kertaeränä kiinteistöyhtiölle.

Remontin kustannusarvio on noin 200 000€ ja lainaa nostettaisiin määrä, mikä muutostöiden maksamiseen tarvitaan.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Kiinteistö Oy Sairaalanmäelle myönnetään 300.000 euron laina, jonka korko on 12 kk:n euribor (vähintään +-0) + 0,5 prosentin marginaali. Laina rahoitetaan lisälainalla. Lainaan haetaan 150 %:n kiinteistökiinnitys eli 450 000 eurolle.

§ 11 Lainan (300.000 euroa) myöntäminen Kiinteistö Oy Ouluvedelle

Kiinteistö Oy Ouluvesi esittää Ähtärin kaupunginhallitukselle /kaupunginvaltuustolle 300.000€ lainan myöntämistä Kiinteistö Oy Ouluveden omistamien Koulutien Rivitalojen tilojen koulukäyttöön remontoimista varten.

Ähtärin kaupunki esitti 8.1.2019 Kiinteistö Oy Ouluveden omistamien Koulutien Rivitalojen tilojen vuokraamista koulukäyttöön. Esityksessä Ähtärin kaupunki esitti rivitalojen muutostyöt rahoitettavaksi Kiinteistö Oy Ouluveden toimesta. Ähtärin kaupunki maksaa aiheutuneet muutostyöt täysimääräisesti pääomavuokran muodossa noin viiden vuoden pituisen vuokrasopimuksen aikana. Mikäli vuokrasopimus päättyy ennen sen loppumisaikaa, maksaa Ähtärin kaupunki loput saneerauksen kustannuksista kertaeränä kiinteistöyhtiölle.

Remontin kustannusarvio on noin 220.000€ ja lainaa nostettaisiin määrä, mikä muutostöiden maksamiseen tarvitaan.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Kiinteistö Oy Ouluvedelle myönnetään 300.000 euron laina, jonka korko on 12 kk:n euribor (vähintään 0) + 0,5 prosentin marginaali. Laina rahoitetaan lisälainalla ja lainanottovaltuudet nostetaan 27,5 miljoonaan euroon. Lainaan haetaan kiinteistökiinnitys 150 prosenttisesti eli 450 000 eurolle.

§ 12 Aloitteet

Valtuutettu Ilkka Kajander jätti kokouksessa seuraavat aloitteet:

1. Valtuustoaloite kiinteistönhuollon järjestelyt (6 allekirjoittajaa),

2. Valtuustoaloite otsikolla Rehellinen, asiantunteva asioiden valmistelu, demokraattinen päätösten teko ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu (9 allekirjoittajaa),

3. Valtuustoaloite tehtyjen valtuustoaloitteiden listaamisesta kaupungin nettisivuille (3 allekirjoittajaa).

-----------------------------------------------------------

Kaupunginvaltuuston päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.