Snow Showers

-9°C

Snow Showers

MITEN SAAN TAPAHTUMALLE NÄKYVYYTTÄ
Info- ja koulutustilaisuus järjestöille ja yhdistyksille torstaina 22.11.2018 klo 17.00 kaupunginvaltuuston salissa

Ähtärin kaupunki on kuluneen vuoden aikana uusinut kotisivunsa ja kehittänyt ”Digitalisaatio osana palveluja” -hankkeen kautta oman Ähtäri-sovelluksen eli Ähtäri appin. Sovelluksen tarkoitus on, että tiedot paikkakunnan eri palveluista ja tapahtumista löytyvät nopeasti ilman hakutoimintoja ja kirjoittamista.

Digi-hankkeen sisältöön kirjattiin myös tapahtumakalenterin kehittäminen. Ähtärissä tuotetaan runsaasti tapahtumia kaupungin, matkailualueen, seurakunnan, järjestöjen ja yhteisöjen toimesta. Jokainen tietysti haluaa tapahtumalleen näkyvyyttä. Kaupunki on vuosikausia pitänyt yllä kotisivujen kautta tapahtumakalenteria, jonne on voinut ilmoittaa tapahtuman. Kaupunki on vastannut tapahtuman lisäyksestä nettisivuilleen.

Uusia tiedotuskanavia on tullut myös lisää kuten sosiaalisen median kanavat ja kaupungin omistama screeni eli näyttötaulu kaupungintalon kulmalla.

Tapahtumakalenterin osalta Ähtärin kaupunki on lähtenyt mukaan Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteriin, joka kokoaa maakunnan tapahtumia samalle alustalle. Tämä palvelee erinomaisesti alueen koko väestöä ja matkailijoita, kun alueellinen runsas tarjonta on esillä yhdellä sivustolla. Ähtäri on lisäksi ostanut kalenterista oman lisäosan siten, että kaupungin kotisivuilla näkyvät suoraan vain paikalliset tapahtumat ja tätä kautta ne ovat esillä hyvin myös Ähtäri-sovelluksessa.

Kaupungin vapaa-aikatoimi ja ”Digitalisaatio osana palveluja” -hanke järjestää erityisesti järjestöille ja yhdistyksille suunnatun info- ja koulutustilaisuuden tapahtumakalenterista sekä Ähtäri-sovelluksesta. Tarkoituksena tulevaisuudessa on, että järjestöt ym pystyvät itse tuottamaan tapahtumat kalenteriin sekä lähettämään Ähtäri-sovelluksen kautta push-viestit.
Neuvoja annetaan lisäksi ilmoitusten laadinnasta kaupungin screenille.

Tämä viestintäkokonaisuus antaa järjestäjille laajat mahdollisuudet saada omat tapahtumansa helposti ja näyttävästi esille.

Lisätietoja Marika Puntala vapaa-aikatoimenjohtaja 040 544 2537 ja Irma Kuoppala viestintäsihteeri 0400 863 865.

Alla kaavio tapahtumien lisäysprosessista.

tapahtumakoulutus