Snow Showers

-9°C

Snow Showers

Lukion sisäilmatutkimukset valmistuneet

Taustaa

Ähtärin lukioon on teetetty kuluneen kevään aikana sisäilmatutkimus RKM Groupin toimesta. Lukion tiloissa on edelleen koettu epäiltyjä sisäilmaperäisiä oireita, vaikka aiemmin on toteutettu useita tutkimuksia ja näytteenottoja sekä tehty korjaustoimenpiteitä. Toimenpiteistä huolimatta on ongelmia esiintynyt ja siksi Ähtärin kaupunki päätti teettää kokonaisvaltaisen sisäilmaston kuntotutkimuksen lukioon ja samassa yhteydessä myös yhteiskouluun.

Tehdyt tutkimukset

Lukiolla tutkimuksissa on tehty rakenneavauksia rakenteiden selvittämiseksi ja riskirakenteiden tunnistamiseksi, on mitattu välipohjan ja ulkoseinien eristetilan rakennekosteudet sekä otettu materiaalinäytteitä mikrobianalyysiin. Lisäksi on suoritettu mm. ilmanvaihdon mittaukset, sisäilman olosuhdemittaukset, sisäilman kuitumittaukset sekä tallentavat painesuhdemittaukset.

Tutkimustulosten yhteenvetoa

Tutkimustulosten yhteenvedossa on todettu lukion koettujen sisäilmaongelmien taustalla olevan rakenteiden kosteus- ja mikrobivauriot, jotka johtuvat osin maakosteuden noususta, osin vanhoista kosteusvaurioista.  Vauriot koskevat koko lukiorakennusta. Vaurioita havaittiin luokkasiiven kaikissa kerroksissa sekä liikunta- ja juhlasaleissa.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Tutkimustulosten johtopäätöksenä ja toimenpide-ehdotuksena on todettu, että lukion tilojen saattaminen kuntoon edellyttäisi alapohja- ja ulkoseinärakenteiden laajamittaisia korjauksia: alapohjien purkua ja uudelleenrakennusta liikunta- ja juhlasalissa sekä kellaritiloissa ja 1. kerroksen luokkatiloissa, ulkoseinärakenteiden eristekerrosten uusimista sekä välipohjan eristekerroksen uusimista.
Kaikkinensa korjaustoimenpiteet olisivat laajamittaiset ja kustannuksiltaan mittavat.

Toimenpiteet

Ennen kesälomia tilojen käyttöä turvaavana toimenpiteenä luokkatilat ylipaineistetaan. Tällä pienennetään ulkovaipparakenteissa olevien epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen todennäköisyyttä.

Tutkimustulosten nyt valmistuessa, on Ähtärin kaupunki aloittanut välittömästi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun ja valmistelun. Jatkotoimenpiteistä tehdään esitys Ähtärin kaupunginhallitukselle 27.5.2019 pidettävään kokoukseen. Pohjaesityksen mukaan lukion nykyisten tilojen käytöstä tullaan täysimääräisesti luopumaan kevätlukukauden päätyttyä. Perustettu tilatyöryhmä on tehnyt esityksen sekä lyhytaikaisista että pidempiaikaisista väistötiloista.

Opiskelutoimintaan käytettävät tilat jaotellaan käyttöajallisesti kolmeen kategoriaan:

1. lyhytaikaiset väliaikaistilat, joita käytetään vain sen aikaa, kun pidempiaikaiset väistötilat on saatu järjestettyä

2. pidempiaikaiset väistötilat ja

3. pysyvät toimitilat (uudet koulutilat)

Välittömät operatiiviset toimenpiteet alkavat 3.6.2019. Operaatio koskee lukion 121 opiskelijaa sekä 17 opettajaa. Huomioon on otettava mm. väliaikaistilojen muutostyöt ja varustaminen, siirrettävä ja ei siirrettävä kalustus ja materiaali, hankinnat, määrärahat, muutto ja sen toimeenpano, tarvittavat puhdistustoimenpiteet, kuljetukset, ruokailut, opettajien tunnit, lukujärjestykset, tilojen siivoukset ym. tukipalvelut.

Jatkotoimenpiteet
Seuraavina jatkotoimenpiteistä aloitetaan koulutilojen suunnittelutyö toisen asteen kampuksesta yhteistyössä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa sekä selvitykset investointien rahoitusvaih-
toehdoista.

Lisätietoja antavat:

Jarmo Pienimäki                                                            Markus Hyytinen
kaupunginjohtaja                                                           vs. sivistystoimenjohtaja
p. 040 652 8881                                                             p. 040 572 6279
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                                            Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.