Snow Showers

-9°C

Snow Showers

Taustaa

Ähtärin keskustan Otsonkouluun on teetetty kuluneen syksyn aikana sisäilmatutkimus RKM Groupin toimesta. Otsonkoulun tiloissa on edelleen koettu epäiltyjä sisäilmaperäisiä oireita, vaikka aiemmin on toteutettu useita tutkimuksia ja näytteenottoja sekä tehty korjaustoimenpiteitä. Häiriötekijöitä on kartoitettu mm homekoiratutkimuksilla. Rakenteisiin kohdistuvia korjaustoimenpiteitä luokissa on suoritettu rakennusterveysasiantuntijan antamien korjausesitysten mukaisesti. Ikkunoita on vaihdettu ja ilmanvaihtokoneita uusittu ja työt on suoritettu huputettuna.

Toimenpiteistä huolimatta on ongelmia edelleen esiintynyt ja siksi Ähtärin kaupunki päätti teettää kokonaisvaltaisen sisäilmaston kuntotutkimuksen, jossa on käyty läpi Otsonkoulun A, B, C, D ja E-osat.

Tehdyt tutkimukset

Tutkimuksissa on tehty rakenneavauksia rakenteiden selvittämiseksi ja riskirakenteiden tunnistamiseksi, on mitattu välipohjan ja ulkoseinien eristetilan rakennekosteudet sekä otettu materiaalinäytteitä mikrobianalyysiin. Lisäksi on suoritettu mm. ilmanvaihdon mittaukset, sisäilman olosuhdemittaukset, sisäilman kuitumittaukset sekä tallentavat painesuhdemittaukset.

Tutkimustulosten yhteenvetoa

Tutkimustulosten yhteenvedossa on todettu päärakennuksessa koettujen sisäilmaongelmien taustalla olevan rakenteiden kosteus- ja mikrobivauriot, jotka johtuvat osin maakosteuden noususta, osin vanhoista kosteusvaurioista.  Osa rakenteiden turmeltumisesta on jo aiemmin ollut tiedossa ja tilojen käyttäjiä on pyritty suojaamaan rakenteita tiivistämällä sekä ylipaineistamalla tiloja.

Tiivistyskorjaukset eivät ole kokonaisuudessaan onnistuneet, vaikka ovatkin parantaneet rakenteiden ilmatiiveyttä. Painesuhteita on pyritty saattamaan luokkatiloissa ylipaineisiksi mutta ylipaineistus ei tallentavien mittausten perusteella toteudu läheskään kaikissa tiloissa.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Tutkimustulosten johtopäätöksenä ja toimenpide-ehdotuksena on todettu, että B-, C-, E- ja A-osan teknisen työn tilojen saattaminen kuntoon edellyttäisi alapohja- ja ulkoseinärakenteiden laajamittaisia korjauksia: alapohjien purkua ja uudelleenrakennusta liikuntasalista, teknisen työn tiloista, C-osan kellarista ja B-osasta, E-osan kaikkien lattiapinnoitteiden uusimista, E-osan puukoolattujen salien alapohjien uusimista, ulkoseinien eristeiden uusimista, aulan ja liikuntasalin välisen seinän tiilikuoren purkua ja eristeen poistamista ja teknisen työn tilojen ulkoseinien tiivistämistä. Lisäksi esitetään ilmanvaihdon saneeraus teknisen työn tiloihin ja C-osaan.

Toimenpiteet

Tutkimustulosten nyt valmistuessa, on Ähtärin kaupunki aloittanut välittömästi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun ja valmistelun. Jatkotoimenpiteistä tehdään esitys Ähtärin kaupunginhallitukselle 17.12.2018 pidettävään kokoukseen.
Koulutoimintaan käytettävät tilat jaotellaan käyttöajallisesti kolmeen kategoriaan:

  1. lyhytaikaiset väliaikaistilat, joita käytetään vain sen aikaa, kun pidempiaikaiset väistötilat on saatu järjestettyä,
  1. pidempiaikaiset väistötilat ja
  1. pysyvät toimitilat (uudet koulutilat). Tilakysymyksiä koordinoimaan perustetaan työryhmä.

Välittömät operatiiviset toimenpiteet alkavat 2.1.2019. Operaatio on mittava ja koskee noin 330 oppilasta sekä reilua 40 henkilökunnan jäsentä. Huomioon on otettava mm. väliaikaistilojen muutostyöt ja varustaminen, siirrettävä ja ei siirrettävä kalustus- ja materiaali, hankinnat, määrärahat, muutto ja sen toimeenpano, tarvittavat puhdistustoimenpiteet, oppilaiden kuljetukset, ruokailut, valvonta, opettajien tunnit, lukujärjestykset, tilojen siivoukset ym. tukipalvelut.

Jatkotoimenpiteet

Seuraavina jatkotoimenpiteinä teetetään yhteiskoulu-lukion rakenne- ja sisäilmaselvitys, aloitetaan pysyvien koulutilojen suunnittelutyö sekä selvitykset investointien rahoitusvaihtoehdoista.

Lisätietoja antavat:

Jarmo Pienimäki                                                                                     Markus Hyytinen
kaupunginjohtaja                                                                                     vs. sivistystoimenjohtaja
p. 040 652 8881                                                                                      p. 040 572 6279
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                                                                         Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.