Nuorten työpajatoiminta

Työpajatoiminta

Ähtärin Työpajan toiminnan tarkoituksena on käytännön tekemisen ja siihen liittyvän ohjaukset ja valmennuksen avulla edistää yksilön kykyä ja valmiuksia koulutukseen tai työhön sekä parantaa elämänhallintataitoja.


PAJA66 tarjoaa Ähtärissä

1. Yksilöohjausta alle 25-vuotiaille

2. Pajajaksoja nuorille ja pitkäaikaistyöttömille

• kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa, työkokeilua sekä työssä oppimista
• työpajalla tehdään tilaustöitä kunnille ja yksityisille, pieniä puu- ja kunnostustöitä, alihankintatöitä, 
   käsitöitä, leivontaa, ruoanlaittoa ja siivousta
• sisältää yksilöllisen suunnitelman mukaiset tavoitteet
• tutustutaan koulutus- ja työnsaantimahdollisuuksiin, työnhakumenetelmiin ja työelämän pelisääntöihin
• tuetaan asiakkaiden elämänhallintaa
• jakso sisältää retkiä, koulutuspäiviä, tutustumista yrityksiin sekä liikuntaa

 ASIAKKUUDET:           TYÖTILAUKSET:
 sij. Marianne Haavisto
 Salla Tapanainen pois 2017
 yksilöohjaaja
 Paja 66
 Sorvitie 12, 63700 Ähtäri
 0400 875 187
 Samuli Vesala
 työnohjaaja
 Paja 66
 Sorvitie 12, 63700 Ähtäri
 040 637 3905


ETSIVÄ NUORISOTYÖ

  • yksilönohjauksen avulla etsimme ja ohjaamme nuoria aktiivitoimenpiteisiin
  • pääasiassa alueen alle 16-28-vuotiaille nuorille

  Outi Pilli
  yksilöohjaaja
  Etsivä nuorisotyö
  Sorvitie 12, 63700 Ähtäri
  040 481 4155

 - päivitetty 24.3.2016