Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus ja päivähoito
Ostolantie 17, 63700 ÄHTÄRI

Ähtärissä kaksi päiväkotia, kaksi ryhmäperhepäiväkotia sekä perhepäivähoito tarjoavat vaihtoehtoja lasten varhaiskasvatukseen (päivähoitoon).
Suunnittelutyön alla on aivan uusi päiväkoti keskustaan.

Varhaiskasvatuspäällikkö  Sirpa Mannismäki  040 573 9673, soittoaika arkisin klo 9-11.

Varaa videoyhteys

Perhepäivähoidonohjaaja  Suvi Soinila  040 661 9234, soittoaika arkisin klo 9-11.

Ryhmäperhepäivähoito

Punatähkä          040 707 9240
Rentukka            040673 7877

   
PERHEPÄIVÄHOITO
on lapsikeskeistä varhaiskasvatusta, jossa lasten omaehtoinen innostus ja kiinnostus on toiminnan lähtökohtana. Yksilöllisellä hoidolla vahvistetaan lapsen itsetunnon kehitystä. Perhepäivähoidossa vastataan lasten/perheiden tarpeisiin joustavasti esim. hoitoajan ja päiväunien suhteen. Leikillä on keskeinen asema perhepäivähoidossa.


Varhaiskasvatus perustuu kasvatuskumppanuuteen, jonka vahvistamiseksi laaditaan kaikille päivähoidossa/esiopetuksessa oleville lapsille varhaiskasvatussuunnitelma.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja Hanna Katajamäki  040 668 3233

Kasvun ja kehityksen tuki varhaiskasvatuksessa

Kersanet.fi


PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKEMINEN/ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Määräaika päivähoitopaikan hakemuksen jättämiselle riippuu perusteista, jolla päivähoitopaikkaa haetaan. Pääsääntöisesti hakemus tulee tehdä 4 kuukautta,
erityissyistä kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen hoidon tarvetta. Vapaita hoitopaikkoja voi tiedustella jatkuvasti. Päivähoitopaikan tai päivähoitomuodon vaihtamista suunnittelevien on toimitettava uusi hakemus.


Hakulomakkeita ja päivähoidon irtisanomislomakkeita saa myös koulutoimistosta, päivähoitotoimistosta ja päiväkodeista. Hakemukset palautatetaan
varhaiskastuspäällikölle tai päivähoitotoimistoon.

Tilapäishoitoa voidaan tarjota niin perhepäivähoidossa kuin päiväkodeissakin perheille, jotka tarvitsevat satunnaista hoitoa, mutta eivät pysyvää hoitopaikkaa (erillinen hoitomaksu). Tietoa, miten kannattaa toimia lapsen sairastuessa www.sairaslapsi.com

________________________________________________________________________________

PÄIVÄHOITOMAKSUT

____________________________________________________________________________________________