Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 140 §:ssä on säädetty päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenelle verkossa.

Tässä kohdassa tarkoitettuja viranomaisia ovat kaupngivaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien lisäksi yksittäiset viranhaltijat sekä johtokunnat ja toimikunnat.

Ähtärin kaupunki julkaisee tällä sivulla maanantaisin ne kaupungin viranhaltijapäätökset, joihin voivat kuntalaiset hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Luettelo nähtävänä olevista päätöksistä sekä päätöksiin liittyvä oikaisuvaatimusohje ovat nähtävänä 21 päivää.

Viikon 23 viranhaltijapäätkset sekä oikaisuvaatimusohje.

Viikon 24 viranhaltijapäätkset sekä oikaisuvaatimusohje.

Viikon 25 viranhaltijapäätökset sekä oikaisuvaatimusohje.

Viikon 26 viranhaltijapäätökset sekä oikaisuvaatimusohje.

Viikon 27 viranhaltijapäätökset sekä oikaisuvaatimusohje.