Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 140 §:ssä on säädetty päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenelle verkossa.

Tässä kohdassa tarkoitettuja viranomaisia ovat kaupngivaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien lisäksi yksittäiset viranhaltijat sekä johtokunnat ja toimikunnat.

Ähtärin kaupunki julkaisee tällä sivulla maanantaisin ne kaupungin viranhaltijapäätökset, joihin voivat kuntalaiset hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Luettelo nähtävänä olevista päätöksistä sekä päätöksiin liittyvä oikaisuvaatimusohje ovat nähtävänä 21 päivää.

 

Viikon 41 viranhaltijapäätökset sekä oikaisuvaatimusohje.

Viikon 42 viranhaltijapäätökset sekä hankintaoikaisuohje / oikaisuvaatimusohje.

Viikon 43 viranhaltijapäätökset sekä hankintaoikaisuohje.

Viikon 44 viranhaltijapäätökset sekä oikaisuvaatimusohje.

Viikon 45 viranhaltijapäätökset sekä oikaisuvaatimusohje

Viikon 46 viranhaltijapäätökset sekä oikausuvaatimusohje

 

 

Päivitetty 6.11.2017