Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös  Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Kuulutus kolmen luokanopettajan viransijaisuuksien auki julistamisesta. Sijaisuudet ajalle 8.8.2017-14.2.2018 (1 kpl) ja 8.8.2017-2.6.2018 (2 kpl). Viransijaisuudet haettavana 5.5.2017 klo 12.00 mennessä.

Kuulutus kahden luokanopettajan viran auki julistamisesta. Haettavana 5.5.2017 klo 12.00 mennessä.

Kuulutus ja asialista Ähtärin kaupunginvaltuuston 24.4.2017 pidettävään kokoukseen. Kuulutus nähtävänä 18.4.-29.5.2017.

Kuulutus kuntavaalin tuloksesta. Nähtävänä 13.-27.4.2017.

Kuulutus keskusvaalilautakunnan pöytäkirjan 12.4.2017 nähtävänä pitäminen ajalla 19.-26.4.2017. Kuulutus nähtävänä 13.-26.4.2017.

Kuulutus teknisen lautakunnan 25.4.2017 pidettävän kokouksen pöytäkirjan nähtävän pitämisestä. Kuulutus nähtävänä 13.4. - 2.5.2017.

Julkipanoilmoitus poikkeamisluvan myöntämisestä. Nähtävänä 3.4.-3.5.2017.

Julkipanoilmoitus ympäristöluvan myöntämisestä. Nähtävänä 3.4.-3.5.2017.

Ähtärin kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.2.2017 § 42 kaavoituskatsauksen vuodelle 2017.

Kaupunginviraston aukioloajat, vastaanottoajat sekä päätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2017.

 

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus Ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen nähtävänä pitämisestä (Selkänevan turvetuotantoalue). Nähtävänä 28.3.-27.4.2017.

Kuulutus Asevelvollisuuslain mukaisista kutsunnoista Pohjanmaan Aluetoimiston alueella. Nähtävänä 28.3.-11.10.2017.

Kuulutus Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukainen päätös rannan ruoppaamisesta Ouluveden ranta-alueella. Nähtävänä 27.4.-29.5.2017

 

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET