Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös  Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Kuulutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2017 lähtien. Nähtävänä 17.-31.8.2017.

Kuulutus rakennustarkastajan viran haettavaksi julistamisesta. Haku päättyy 4.9.2017 klo 15.00.

Kutsu Peräahon yksityistien tiekunnan perustamiskokoukseen. Nähtävänä 1.-15.8.2017.

Kuulutus Ähtärin kaupunki julistaa haettavaksi ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi vuodelle 2018. Haku päättyy 30.9.2017.

Kysely liikennejärjestelyjen muutoksesta Ähtärintien ja Koulutien liittymässä. Muistutukset ja huomautukset 11.8.2017 mennessä.

Kuulutus päätösten nähtävänä pitämisestä. Nähtävänä 14.6.-14.8.2017.

Ähtärin kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.2.2017 § 42 kaavoituskatsauksen vuodelle 2017.

Kaupunginviraston aukioloajat, vastaanottoajat sekä päätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2017.

  

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus hakemuksen nähtävänä pitämisestä, Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentaminen, Killin Voima Oy. Hakemusasiakirjat. Nähtävänä 8.8.-7.9.2017.

Kuulutus Asevelvollisuuslain mukaisista kutsunnoista Pohjanmaan Aluetoimiston alueella. Nähtävänä 28.3.-11.10.2017.

 

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET