Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös  Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätösten nähtävänä pitämisestä. Päätös 17/0261/1 ja 17/0262/1. Nähtävänä 21.6.-21.7.2017

Rakennuksen purkamislupapäätös, nähtävänä 21.6.-5.7.2017.

Kuulutus koulunkäynninohjaajien toimien auki julistamisesta. Haettavana 26.6.2017 klo 12.00 mennessä.

Kuulutus päätösten nähtävänä pitämisestä. Nähtävänä 14.6.-14.8.2017.

Kuulutus Karhunkierroksen kevyenliikenteenväyläsuunnitelman nähtävänä pitämisestä. Nähtävänä 14.6.-28.6.2017. Nähtävänä olevat asiakirjat: Suunnitelmat, PLV 0-480 ja PLV 480-898; Pituusleikkaukset, kevyenliikentenväylä ja ajotie; Poikkileikkaukset, PLV 0-240, PLV 260-360, PLV 380-540, PLV 560-660, PLV 680-780 sekä PLV 800-839.35.

Kuulutus Englanninkielen opettajan viran auki julistamisesta. Haettavana 26.6.2017 klo 12.00 mennessä.

Kuulutus määräaikaisen lastentarhanopettajan toimen auki julistamisesta. Haettavana 22.6.2017 klo 12.00 mennessä.

Julkipanoilmoitus poikkeamisluvan myöntämisestä tilan Niittylä RN:o 7:347 edustalla olevalle vesijättömaalle. Nähtävänä 12.6.-12.7.2017.

Kuulutus ja asialista, Ähtärin kaupunginvaltuuston kokous 15.6.2017. Nähtävänä 9.6.-20.7.2017.

Kuulutus naapureiden kuulemisesta Liikuntahallin rakennushankkeen osalta. Nähtävän 9.-30.6.2017. Nähtävän olevat piirustukset: Asemapiirustus, pohjapiirustus (kellari), pohjapiirustus (1. krs), pohjapiirustus (2. krs), leikkaus A-A1, havainnepiirros (2: näkymä edestä ylhäältä), havainnepiirros (4), havainnepiirros (6: näkymä salista katsomoon), leikkaus E-E, julkisivu länteen, julkisivu pohjoiseen, julkisivu itään, julkisivu etelään.

Kuulutus erityisopettajan viran uudelleen hausta. Haettavana 22.6.2017 klo 12.00 mennessä. Ilmoitusta täydennetty 19.6.2017.

Kuulutus ja asialista Ähtärin kaupunginvaltuuston 5.6.2017 pidettävään kokoukseen. Nähtävänä 30.5.-10.7.2017.

Kuulutus ja asialista kaupunginvaltuuston 22.5.2017 pidettävään kokoukseen. Nähtävänä 16.5.-28.6.2017.

Ähtärin kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.2.2017 § 42 kaavoituskatsauksen vuodelle 2017.

Kaupunginviraston aukioloajat, vastaanottoajat sekä päätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2017.

 

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Pohjanmaan ELY-keskuksen Kalastuslain mukaisen päätöksen nähtävänä pitäminen. Nähtävänä 10.5.-9.6.2017.

Kuulutus Asevelvollisuuslain mukaisista kutsunnoista Pohjanmaan Aluetoimiston alueella. Nähtävänä 28.3.-11.10.2017.

 

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET