Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös  Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Julkipanoilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Nähtävänä 10.10.-10.11.2017.

Ilmoitus pääkirjanpitäjän toimen täyttämisestä. Haettavana 31.10.2017 klo 12.00 mennessä.

Ähtärin kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.2.2017 § 42 kaavoituskatsauksen vuodelle 2017.

Kaupunginviraston aukioloajat, vastaanottoajat sekä päätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2017.

  

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus Soidinsuon päästötarkkailua koskevan suunnitelman nähtävänä pitämisestä sekä asiakirjat. Nähtävänä 16.10.-15.11.2017.

Kuulutus Ruokosuon turvetuotatnoalueen ympäristöluvan rauettamisesta, uuden ympäristöluvan hakemisesta sekä toiminnan aloittamisluvasta. Hakemusasiakirjat nähtävän aluehallintoviraston sähköisessä järjestelmässä. Nähtävänä 2.10.-1.11.2017.

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä, Rahkaneva Oy. Nähtävänä 28.9.-30.10.2017.

 

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET