Matkailualueen suunnitelmallinen kehittäminen jatkuu

Ähtärin Moksunniemen matkailualuetta on kehitetty suunnitelmallisesti sen olemassaoloajan. Viimeisin perhematkailun Master Plan on vuodelta 2010, jolloin pandojen saapuminen Ähtäriin ei vielä ollut tiedossa. Nyt käynnistetyssä työssä kootaan yhteen matkailualuetta koskevat suunnitelmat ja tavoitteet muodostaen niistä ja eri toimijoiden näkemyksistä yhteinen visio tulevaisuuteen. Master Planin päätavoitteina ovat ympärivuotisen vetovoimaisuuden tukeminen ja matkailun kansainvälistyminen unohtamatta kuitenkaan alueen ominaisluonnetta. Työn aikana tullaan järjestämään useampia työpajoja ja nettikyselyitä suunnitelman hiomiseksi. Mahdollistamalla monipuolisesti alueen nykyisten ja potentiaalisten toimijoiden kommentointia, luodaan aidosti Ähtärin näköinen lopputulos.

Työn lopputuloksena Moksunniemen ydinalueelle määritellään tulevaisuuden kasvunäkymät ja -suunnat sekä visioidaan sen merkitystä alueellisella tasolla osana Ähtärin kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan yritys- ja matkailutoimintaa. Työ on luonteeltaan kaavoituksen esiselvitys, jota tullaan käyttämään omalta osaltaan yleis- ja asemakaavoituksen pohjana. Työ luo pohjaa myös alueelle suuntautuville uusille investoreille.

Master Plan suunnittelua ohjaa kaupungin, Kiinteistö Oy Ouluveden, Ähtäri Zoo Oy:n sekä Ramboll Finland Oy:n edustajista koottu ohjausryhmä. Suunnitelman arvioitu valmistumisaika on keväällä 2018. Asiasta tiedotetaan prosessin edetessä.

Lisätietoja antavat: kaupungin kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho, p 0400 510 286, kirsi.haapa-aho@ahtari.fi ja ryhmäpäällikkö Mikko Siitonen, Ramboll Finland Oy, p 050 302 4257, mikko.siitonen@ramboll.fi