Haettavana RAKENNUSTARKASTAJAN virka

Ähtärin kaupunki hakee työyhteisöönsä RAKENNUSTARKASTAJAA vakinaiseen virkaan.

Viranhaltija toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittamana kunnan rakennustarkastajana. Kelpoisuusvaatimuksena on talonrakennusalan insinööritutkinto. Lisäksi edellytämme riittävää kokemusta rakennesuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä tehtävissä sekä hyvää kokemusta talonrakennustehtävistä, tietoteknisiä valmiuksia, yhteistyö- ja asiakaspalvelukykyä ja suomenkielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. LVI-tekniikan tuntemus ja kokemus LVI-töiden valvonnasta katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän täytössä käytetään mahdollisesti soveltuvuusarviointia.

Rakennustarkastajan tehtäviin kuuluvat mm. rakennustyönaikainen valvonta, aloituskokousten pitäminen, erinäiset tekniset viranhaltijapäätökset ja lausunnot, maa-ainesluvat ym. toimenkuvan mukaiset tehtävät. Rakennustarkastajan tehtäväkuvaa voidaan tarpeen vaatiessa täydentää muilla teknisen toimi- alan tehtävillä organisaatio- ja henkilöstömuutosten myötä.

Rakennustarkastajan viran täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen täyttölupaa.

Viran palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Tekniselle lautakunnalle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 04.09.2017 klo 15.00 osoitteella: Ähtärin kaupunki, kirjaamo, Ostolantie 17, 63700 Ähtäri tai kirjaamo@ahtari.fi.

Kuoreen merkintä ”rakennustarkastaja”. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa toimialajohtaja Veli-Matti Keski-Nikkola, puh. 040 700 8294.

Ähtärissä 10.08.2017

Ähtärin kaupungin tekninen lautakunta