Kysely liikennejärjestelyjen muutoksesta Ähtärintien ja Koulutien liittymässä