Rakennus- ja huoneistorekisterien päivitys

 Ähtärin kaupunki päivittää rakennus- ja huoneistorekisteritiedot

Ähtärin kaupungin tavoitteena on päivittää rakennus- ja huoneistorekisteritiedot kattaen koko Ähtärin kaupungin alueen. Päivitystyötä on jo tehty, mutta rekisterien pitkä historia vaikuttaa siihen, että rekisterissä on puutteita, virheitä ja epätasaisuuksia.

Rekisteritietojen päivitys toteutetaan projektina kahden vuoden aikana 31.3.2019 mennessä. Päivitystyön ensisijaisena tavoitteena on, että oikeilla tiedoilla varmistetaan kiinteistöjen omistajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kiinteistöverotus koko kaupungin alueella. Ajantasaiset tiedot kerätään kiinteistöittäin ottaen huomioon mm. rakennusten kerrosalat, ikä, varustetaso ja peruskorjaukset. Samassa yhteydessä tarkastellaan Energia ja Vesi Oy:n liittymissopimuksiin liittyvät neliömäärät.

Maanomistajat saavat tarvittaessa lomakkeen, jossa pyydetään rakennuksista tarkennetut tiedot. Tietoja tarkastellaan myös rakennusvalvonnan arkistossa olevista luvista. Kaupungin mittausryhmä käy tarvittaessa tarkastamassa kiinteistöt paikan päällä. Mikäli ilmoitetuissa tiedoissa havaitaan puutteita tai ristiriitaisuuksia, kiinteistön omistajaan otetaan uudelleen yhteyttä lisätietoja varten. Maastokäynnillä varmistetaan, että rekisterien tiedot ja rakennusten tilanne ovat yhtenäiset. Kaupunki toimittaa kiinteistöjen katselmuksesta kerätyt tiedot verohallintoon kiinteistöverotusta varten.

Verottaja verottaa kaikkia yli 5 m2:n suuruisia rakennuksia ja rakennelmia. Rakennus- ja huoneistorekisteriin ei näitä väestörekisterikeskuksen ohjeen mukaan kuitenkaan lisätä, joten nämä jäävät kiinteistön omistajan ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Kiinteistöverovelvollisuus määräytyy kalenterivuoden alun tilanteen mukaan. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. Verovelvollisen velvollisuudesta antaa tietoja kiinteistöverotuksen toimittamista varten on säädetty laissa.

Lisätiedot: rakennustarkastaja Jouni Rautio p 0400 863 859, jouni.rautio@ahtari.fi